Visie en doelgroep


Het aanbod van loopbaanbegeleiding is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Op zich een goede zaak maar het maakt ook dat je door de bomen niet altijd het bos kan zien. Om die reden schetsen wij hieronder een zo helder mogelijk beeld van wie we zijn en hoe wij aan loopbaanbegeleiding doen.

In onze visie staat ‘gezond functioneren’ centraal. We willen mensen begeleiden naar een ‘gezonde’ werksituatie waarbij er een goed evenwicht is tussen wat jouw job je kost en wat het je opbrengt. De kost zit in de inspanning die je elke dag moet leveren, de opbrengst omvat naast het financiële aspect vooral de voldoening. Doorheen gesprekken merken we dat echte voldoening van heel groot belang is in het uitoefenen van je job op langetermijn én in het gelukkig zijn in het hier-en-nu.

Vanuit de visie dat een ‘gezond’ evenwicht belangrijk is, zullen wij aanmoedigen om stil te staan en te luisteren naar de signalen die er zijn : Hoe komt het dat je slecht slaapt?, Wat betekent die hoofdpijn of rugpijn op het einde van een werkdag?, Vanwaar die angsten of twijfels voor een meeting?, Hoe zit jij momenteel in je vel?, Komt jouw relatie/gezin onder druk te staan door jouw werk?

We hanteren een brede, holistische kijk waarbij we naast de mentale en relationele aspecten ook oog hebben voor lichamelijke tekenen van stress, spanning of overbelasting. Ons uitgangspunt is dat wanneer jij je niet goed voelt in jouw job, dat op verschillende manieren tot uiting kan komen. Het is onze taak om, samen met jou, te bekijken wat er allemaal speelt en hoe je dit in jouw werksituatie kan veranderen. Of indien nodig, een verandering van job te overwegen.

De coaches van Coachingmodus hebben een opleiding als psycholoog en/of psychotherapeut genoten en kunnen een jarenlange ervaring voorleggen in het begeleiden van mensen. Hoewel een loopbaanbegeleiding geen psychotherapie is, merken we dat deze achtergrond een grote meerwaarde is in het werken met loopbaanvragen. Een universeel gegeven in het begeleiden van mensen is namelijk dat je als loopbaancoach je eigen mening en waardekaders dient te ‘filteren’ zodat je op een onbevooroordeelde manier aan de slag kan met het verhaal van de ander. Dit lijkt misschien logisch, het vraagt echter een gedegen opleiding op zowel theoretisch als praktisch vlak. Het is ook net dat aspect dat een gesprek met een goed opgeleidde, professionele loopbaancoach anders maakt dan een gesprek met een vriend, partner, collega, … .

In een loopbaanbegeleidingstraject gaan we samen de uitdaging aan om de diepere lagen te onderzoeken om zo te werken aan duurzame veranderingen. Ons perspectief is niet gericht op de korte termijn maar wel op een zo goed mogelijk functioneren op middellange en lange termijn. Deze manier van werken vraagt ook van jou best wel wat, het vraagt om een engagement, de bereidheid om actief in de spiegel te kijken en de moed om ook moeilijke of gevoelige thema’s aan te kaarten.

Van onze kant bieden we een professioneel kader aan waarbij we veiligheid en vertrouwen hoog in het vaandel dragen. Het is onze overtuiging dat een goede werkrelatie cruciaal is, zo kunnen we samen met jou aan de slag om vooropgestelde doelen te bereiken!

Ons voornaamste werkinstrument is het gesprek. Indien nodig zal een vragenlijst of andere tool gebruikt worden. Wij richten ons als loopbaancentrum echter niet naar mensen die de verwachting hebben om via uitgebreide vragenlijsten en testen tot een kant-en-klaar antwoord te komen. Onze expertise zit in het aangaan van een professioneel contact waarbij het mens-zijn voorop staat. Om die reden is een goede ‘klik’ met je coach erg belangrijk.

Binnen ons werkveld kunnen we terugvallen op een stevig netwerk van andere professionals. Indien nodig verwijzen wij door voor kinesitherapie, psychotherapie, osteopathie, yoga, mindfulness, huisarts, …


Doelgroep

De doelgroep waar we ons in het bijzonder naar richten zijn :

 • mensen die werken met mensen:
  • De sociale sector
  • Onderwijs
  • Hulpverleners, verpleegkundigen, artsen, psychologen, …
  • Dienstverlening : OCMW, gemeente/stadsbestuur, overheidsdiensten

 • Mensen met een kwetsbaarheid :
  mensen met een fysieke beperking (rugprobleem, ziekte, aandoening, cvs) of mensen met een psychische kwetsbaarheid (psychiatrische problematiek, mentale achterstand, psychologische problemen, …)

 • Burnout
  omdat we naast loopbaancoach ook werkzaam zijn als psycholoog/psychotherapeut, is het mogelijk om een traject van loopbaanbegeleiding te combineren met een therapeutisch traject. Loopbaancheques mogen ingezet worden voor de laatste fase van een burnoutbegeleiding nl wanneer er voldoende energie aanwezig is om na te denken over een terugkeer naar de arbeidsmarkt (keer ik terug naar dezelfde job? Wat dien ik aan te passen in mijn werkomgeving om te verhinderen dat ik opnieuw mezelf voorbij zou lopen?, …)

 • Mensen uit andere sectoren
  die op zoek zijn naar een begeleiding waarbij het mens-zijn de focus is bv mensen uit ‘hardere’ sectoren die voelen dat ze wat meer ‘zachtheid’ willen in hun professioneel leven of in zichzelf.